Invento Capital Partners – jedan od partnera na Interreg projektima

Invento Capital Partners je ponosan partner u projektu Interreg Danube Energy+ osnaživanje potencijala mladih inovatora za promjene u energetskoj efikasnosti u dunavskoj makroregiji, projektu sufinanciranom sredstvima Europske Unije (ERDF, IPA, ENI.)

Danube Energy+ se bavi potrebom za promjenom u regionalnim ekosustavima kako bi podržao mlade inovatore u razvijanju njihovih disruptivnih ideja u tvrtke. Opći cilja projekta je stvoriti okolinu koja će podržati mlade inovatore koji mogu predvoditi promjene u području energetske efikasnosti pokretanjem inovativnih start-upova u dunavskoj makroregiji.

Projektne aktivnosti:

Danube Energy + Package – inovativni sustav za edukaciju ključnih dionika regionalnih ekosustava bit će razvijen u projektu kroz suradnju i razmjenu znanja između projektnih partnera i kroz inkluzivan proces dizajna koji uključuje regionalnu javnu adminstraciju, sveučilišta, MSP-ove i poduzetničke potporne institucije. Package se sastoji od dva glavna elementa- 1) najbolje prakse, modeli i iskustva u identifikaciji i motivaciji mladih inovatora u regionalnim ekosustavima i njihovom povezivanju s akterima ekosustava i 2) razvijenog Danube Energy+ Tool – predakceleracijskog programa za edukaciju mladih s inovativnim idejama koji će im pomoći razviti kompetencije kako bi uspostavili uspješna poduzeća.

Inovativni sustav za edukaciju ključnih dionika ekosustava će biti prezentiran kroz pilot-projekte u 9 država te će u njima sudjelovati 90 predstavnika regionalnih ekosustava, kao i 90 mladih inovatora. Edukativne  aktivnosti će se provoditi s ciljem educiranja i povezivanja navedenih sudionika.

Kako bi se osigurala održivost i transferabilnost na regionalnoj i transregionalnoj razini, osnovat će se Danube Energy+ HUB u suradnji sa regionalnim dionicima ekosustava (javna administracija, sveučilišta, poslovni sektor, MSP-ovi)

Devet projektnih partnera i sedam pridruženih strateških partnera, kao ključna strateška tijela za suradnju s regionalnim dionicima ekosustava, pridružit će se projektu Danube Energy + kako bi stvorili jedinstveno partnerstvo temeljeno na temeljnim stručnim znanjima.

Projektni partneri će kvalitetno i efikasno pridonostiti radu s mladim inovatorima, stvaranju i razvoju pred-akceleracijskih programa, povezivanju sa ključnim dionicima regionalnih ekosustava, osnivanju HUB-ova te aktivno sudjelovati u osnaživanju održive regionalne politike.

Projektni partneri:

Vodeći partner:

 • InnoEnergy – Njemačka

ERDF partneri:

 • Cleantech Bulgaria – Bugarska
 • Neulogy – Slovačka
 • ABC Accelerator – Slovenija
 • Invento Capital Partners –  Hrvatska
 • E-KLASTR Czech Republic – Republika Češka
 • Startup Transilvania Center – Rumunjska

IPA partner:

 • SEE ICT – Srbija

ENI partner:

 • European Initiatives Center – Ukrajina

Pridruženi partneri:

 • Sofia Tech Park – Bugarska
 • Slovak Innovation and Energy Agency – Slovačka
 • Slovene Enterprise Fund – Slovenija
 • Zagreb Innovation Centre – Hrvatska
 • Regional Development Agency of Pardubice Region – Republika Češka
 • iTech Transylvania Cluster part of Romanian Association for Electronic Industry and Software – Transilvania Branch – Rumunjska
 • Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications – Srbija

Trajanje projekta: 01-08-2018 – 31-07-2021

Vrijednost projekta:

Ukupni proračun: 1 864 354 EUR

Udio ERDF sufinanciranja: 1 318 195, 30 EUR

Udio IPA sufinanciranja: 139 729, 80 EUR

Udio ENI sufinanciranja: 126 775, 80 EUR

 

Invento Capital Partners je počeo s aktivnostima na projektu Interreg Central Europe Ce-Connector Stvaranje znanja i veza između poslovnih anđela i javnih institucija u teritorijalnim ekosustavima kako bi se premostio financijski jaz za inovativne start-upove. Projekt je u provedbi u partnerstvu s 10 projektnih partnera iz 5 zemalja i 7 pridruženih partnera iz 5 zemalja, a sufinanciran je sredstvima iz Europskog Fonda za Regionalni Razvoj.

Start-upovi su ključni pokretači inovacija i zato budućeg prosperiteta Centralne Europe. Unatoč dostupnosti novih financijskih shema, još uvijek postoji financijski jaz između 3 F (prijatelji, obitelj i osnivači- eng. friends, family and founders) i VC- rizičnog kapitala. Glavni cilj projekta je širiti znanje i veze između poslovnih anđela i javnih institucija i između teritorijalnih ekosustava partnera, kroz uspostavu održivog transregionalnog ekosustava za koinvestiranje, gdje poslovni anđeli ulažu zajedno s pružateljima javnih sredstava s ciljem premošćivanja financijskog jaza između 3F i rizičnog kapitala.

Projektne aktivnosti:

Unutar projekta transregionalni fond za koinvestiranje poslovnih anđela bit će pokrenut: tijekom njegovog pilot poslovanja bit će ostvarene 3 javno-privatne koinvesticije u start-upove iz RIS3 strateških segmenata u svakoj partnerskoj zemlji. Ukupno će se investirati u 18 start-upova s 75 000 – 1 000 000 EUR po investiciji, 75% investicije osigurat će poslovni anđeli, 25% pružatelji javnih sredstava, uz 1 transregionalnu koinvesticiju u svakoj partnerskoj zemlji.

Održivost fonda za koinvesticije poslovnih anđela bit će osigurana kroz akcijski plan za prve dvije godine poslovanja fonda nakon završetka projekta kada će fondovi nastaviti biti aktivni, a sredstva se povećati

Invento Capital Partners je odgovoran za implementaciju svih teritorijalnih aktivnosti i uspostavu ekosustava na području Hrvatske uz pomoć našeg nacionalnog partnera- Zagrebačkog inovacijskog centra (ZICER) i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO). Invento Capital Partners upravljat će poslovanjem hrvatskog teritorijalnog fonda za koinvesticije poslovnih anđela.

Projektni partneri:

Vodeći partner:

 • DEX Innovation Centre –Republika Češka

ERDF partneri:

 • Invento Capital Partners – Hrvatska
 • Zagrebački inovacijski centar– Hrvatska
 • P-INVENT Consulting, Trading and Services Kft – Mađarska
 • Szechenyi Venture Capital Fund Manager Ltd – Mađarska
 • Bogatin, market research and consulting company, Ltd – Slovenija
 • Technology park Ljubljana – Slovenija
 • Lodzkie Region – Poljska
 • Automotive Engineering Network –The Mobility Cluster e.V – Njemačka
 • Centre for Support of Entrepreneurship “Connect” Sp. Ltd – Poljska
 • City of Karlsruhe –  Njemačka

Pridruženi partneri:

 • The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players – Belgija
 • Innovation centre of the Usti region –Republika Češka
 • Slovene Enterprise Fund – Slovenija
 • Government Office for Development and European Cohesion Policy – Slovenija
 • Business Angels of Slovenia – Slovenija
 • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije – Hrvatska
 • Hungarian Business Angel Network – Mađarska

Trajanje projekta: 01.04.2019. – 31.03.2022.

Vrijednost projekta:

Ukupni proračun:    1 995 288,03 EUR

Udio ERDF sufinanciranja:     1 675 627,42  EUR

Udio partnerskog sufinanciranja:    319 660,61 EUR

 

Invento Capital Partners je jedan od partnera na projektu Interreg Central Europe InNow – Innovate Now!

Cilj projekta InNow je potaknuti inovacije i suradnju između startupa, malih srednjih i velikih poduzeća, potaknuti nove “cleanthech” projekte te povećati inovacijske kapacitete u europskim državama. Na ovome projektu kao države-partneri sudjeluju: Poljska, Slovenija, Hrvatska, Slovačka i Mađarska. Uz partnersku suradnju, omogućeno je da sve države kvalitetno I efikasno pridonose ciljevima projekta.

 

Projektne aktivnosti:

Tijekom projekta osmislit će se aktivnosti za podršku inovacijama i provoditi pilot projekt u zemljama partnerima. Sastojat će se od 3 programa, od kojih će svaki biti usmjeren na poslovnu zrelost i veličinu poduzeća sudionika, počevši od niže  prema višoj razini.

Program podrške poslovanju (Business Support Programme) namijenjen je startupima / malim i srednjim poduzećima koji će im omogućiti da organiziraju svoje poslovanje kako bi mogli surađivati ​​s velikim tvrtkama.

Program podrške inovacijama (Innovation Support Programme) namjenjen je za povećanje svijesti velikih poduzeća o mogućnostima poslovne suradnje sa startup/ malim i srednjim poduzećima.

Program za poticanje suradnje (Matchmaking Acceleration Programme) omogućit će provođenje brojnih aktivnosti i praktičnih rješenja kako bi se potakla što kvalitenija i efikasnija suradnja između startupa / malih i srednjih poduzeća te strateških, velikih poduzeća.

Programi će uključivati oko 200 startupova / malih i srednjih poduzeća i 5 velikih poduzeća u Poljskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Mađarskoj i Hrvatskoj.

Partneri projekta:

Vodeći partner:

 • InnoEnergy Central Europe sp. z o.o – Poljska

Projektni partneri:

 • ABC Accelerator – Slovenija
 • Invento Capital Partners- Hrvatska
 • University of Debrecen – Mađarska
 • Neulogy, a.s – Slovačka
 • EH Invest Zrt – Mađarska

Pridruženi partneri:

 • Petrol– Slovenija
 • Západoslovenská distribučná, a.s – Slovačka
 • HEP ESCO – Hrvatska
 • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i borodogradnje – Hrvatska
 • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva – Hrvatska
 • MOL Group – Mađarska

 

Trajanje projekta:  01.01.2019 – 31.12.2021

Vrijednost projekta:

Ukupni proračun:      1 548 985 EUR

Udio ERDF sufinanciranja:   1 316 637 EUR

Udio sufinanciranja projektnih partnera:     232 347 EUR